כניסה

רשות ניירות ערך הורתה שלא לקיים בשושן פורים מסחר בקרנות המשקיעות למעלה מעשרה אחוז מנכסיהן בניירות ערך זרים
03/03/2004
 
 הסיבה: בשושן פורים לא יקיים בנק ישראל את שערי המט"ח היציגים
 
יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, הורה למנהלי הקרנות ולנאמניהן שלא לקיים ב- 8 במרץ (יום שני הקרוב) יצירות או פדיונות בקרנות נאמנות שרשאיות להשקיע למעלה מעשרה אחוז בניירות ערך זרים ובקרנות שהשקעותיהן בפועל בניירות ערך זרים, יחד עם יתרות מטבע החוץ שלהן, עולות על עשרה אחוז משווי נכסיהן.
 
שווי ההשקעות של קרן בחו"ל מתורגם לשקלים על ידי מנהל קרן על פי השער היציג של מטבע החוץ שבנק ישראל מפרסם. ואולם, בשל שושן פורים שיחול ב- 8 במרץ (כלומר, ביום שני הקרוב), לא יפרסם בנק ישראל שער יציג לאותו יום.
 
לולא ההוראה על הפסקת היצירות והפדיונות ב- 8 במרץ, היה על מנהלי הקרנות לתרגם את שווי ההשקעות בחו"ל עפ"י השער היציג של שיתפרסם ביום 5 במרץ. ואולם, יו"ר הרשות סבור כי תרגום שווי השקעות בחו"ל לשקלים עפ"י שער יציג לא מעודכן עלול לפגוע, בשל תנודתיות אפשרית של שערי השקל-מט"ח, במחזיקי היחידות של הקרנות.
 
לאחר התייעצות עם הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, החליט יו"ר רשות ניירות ערך להפעיל את סמכותו לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות ולהורות על הפסקה של הצעת יחידות ופדיונן בקרנות אלה ביום 8 במרץ.
 
בשאר הקרנות יתקיים המסחר כרגיל.
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים