כניסה

הרשעה ראשונה בוועדת המשמעת לפי חוק הייעוץ: הטילה קנס של עשרות אלפי שקלים על חברת מוריץ את טוכלר
25/01/2004
 
ועדת המשמעת הפועלת לפי חוק ייעוץ ההשקעות וניהול התיקים הטילה לאחרונה על חברת הברוקרים מוריץ את טוכלר קנס בגובה 45,150 שקלים. זוהי הפעם הראשונה בה מטילה ועדת המשמעת קנס ובמקרה זה מדובר על בעל רשיון. החברה הודתה בפרטי קבילת המשמעת נגדה.
 
מוריץ את טוכלר מחזיקה ברשיון לניהול תיקי השקעות ולייעוץ בהשקעות. במהלך ביקורת שביצעה רשות ניירות ערך בחברה התגלה כי עד מרס 1999 לא החתימה חלק מלקוחותיה על הסכמי ייעוץ ולא מילאה את כל הפרטים בהסכמים כנדרש בחוק הייעוץ. בביקורות נוספות, שנערכו בינואר ובפברואר 2000, נבדקו 34 תיקים נוספים. גם במדגם זה התברר כי בחלק מהתיקים לא נכללו הסכמי ייעוץ ובחלקם היו חסרים פרטים שהחוק מחייב כי ימולאו.
 
הצדדים הגיעו להסדר טיעון ובמסגרתו הודתה חברת מוריץ את טוכלר בפרטי קבילת המשמעת, הורשעה והוטל עליה קנס כספי בגובה של 45,150 שקלים. הוועדה, בראשות היו"ר עו"ד אמירה אדר בה חברים גם פרופ' חיים לוי ומר עמנואל קוק, נימקה את פסיקתה במלים הבאות: "בקביעת העונש שקלנו, לחומרא, את העובדה שהעבירות נמשכו תקופה ארוכה מאז תחילת תוקפו של החוק, בשנת 1996, ושהמחדלים תוקנו רק לאחר התרעות וביקורת שנייה בעיסקה של המשיבה. בין הנימוקים לקולא, התחשבנו בהודייתה של המשיבה בפרטי הקבילה בתחילת הדיון, ואף קודם לכן, במשך הזמן הארוך שחלף מאז סיום החקירה ועד להגשת הקבילה ולקיום הדיון, ובעובדה שאכיפת החוק בתחום המשמעת החלה זה עתה".
 
יש לציין כי בספטמבר 2003, עם העברת השליטה לידי חברת ביטוח ישיר, הוחלפה גם הנהלת החברה. החברה דיווחה לוועדת המשמעת כי מאז 2001 נקטה בצעדים הדרושים כדי להתאים את תיקי ההשקעות שהיא מנהלת לדרישות חוק הייעוץ.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים