כניסה

קנס של 200 אלף שקל לחברת פעילים בשל הפרת חוק איסור הלבנת הון
26/10/2004
 
הקנס הוא הגדול ביותר שהטילה ועדת העיצומים למנהלי תיקים לפי חוק איסור הלבנת הון, מאז החלה את פעילותה
הוועדה להטלת עיצום כספי למנהלי תיקים לפי חוק איסור הלבנת הון הטילה לאחרונה קנס בסך מאתיים אלף שקל על חברת ניהול התיקים "פעילים". זאת, לאחר שביקורת שנערכה בחברה גילתה כי היא אינה מקפידה על רישום פרטי הזיהוי של הלקוחות ועל אימות אותם הפרטים. עוד התגלה כי החברה לא החתימה את כל הלקוחות על הצהרת נהנה ובעל שליטה, לא זיהתה את כל לקוחותיה פנים אל פנים ואינה שומרת את מסמכי הזיהוי לפי הוראות הצו.

מדובר בשורה של הפרות אשר צירופן מוביל בהכרח למסקנה כי החברה לא מילאה באופן שיטתי ועקבי את הוראות הצו, לא רק בתחום הלקוחות הותיקים אלא גם ככל שהדבר נוגע ללקוחות אשר נוספו לחברה לאחר כניסת הצו לתוקף. החברה הפרה ביודעין ובאופן שיטתי ועיקבי את צו איסור הלבנת הון, בכך שלא הקפיאה פעילות בתיקים של לקוחות שטרם השלימו את הליך הזיהוי. זיהוי ואימות לקוחות העבר הינו מן הדרישות המהותיות של משטר הלבנת הון בקרב מנהלי תיקים והפרת החובות בתחום זה באופן שיטתי, הינה פגיעה משמעותית בהגנה מפני הלבנת הון בפירמה. חומרה יתירה יש ליחס לעצם העובדה כי נראה שהחברה התעלמה במודע מהוראות הצו ופשוט לא עשתה דבר על מנת לבצע אותן.
 
כאשר החברה נדרשה להגיש לרשות דיווח לגבי הלקוחות הותיקים, הגישה החברה דוח מטעה, בו דיווחה על הלקוחות שטרם השלימו את תהליך הזיהוי, ככאלה שלא אותרו על ידה. בעת הביקורת הטעו נציגי החברה את המפקחים, כאשר טענו כי הגישו לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים שבפועל לא הוגשו כלל. פעם נוספת הטעו נציגי החברה את הועדה, כאשר טענו כי בינתיים הם דיווחו לרשות כנדרש. ואולם, כאשר נדרשו להעביר לידי הועדה תוך שבוע את אותם הדיווחים, ענו כי אין הם מאתרים את הדיווחים.
 
הוועדה, בה יושבים נציגים מרשות ניירות ערך ומרשות איסור הלבנת הון, החליטה להטיל על חברת פעילים קנס בגובה של מאתיים אלף שקל. זהו הקנס הכספי הגדול ביותר שהוטל עד כה על ידי הוועדה מאז החלה את פעילותה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים