כניסה

ועדת המשמעת לפי חוק הייעוץ השעתה לשנתיים את רשיונו של מנהל התיקים זאב כהן
12/07/2004
 
ועדת המשמעת הדנה בעבירות משמעת שביצעו יועצי השקעות ומנהלי תיקים התלתה לאחרונה את רישיון ניהול התיקים של זאב כהן למשך שנתיים וביטלה את רשיון חברת ניהול התיקים "מחשבה" למשך עשר שנים. ההתליה והביטול ייכנסו לתוקף בעוד כחודשיים. נוסף על כך, הטילה הועדה על כהן קנס בגובה מאה אלף שקל.
 
זאב כהן הקים וניהל את חברת ניהול התיקים "מחשבה" ונכון לראשית 2002 ניהלה החברה תיקים בהיקף של כ-160 מיליון שקל. בחקירת משמעת שקיימה הרשות נמצא כי עם 171 מתוך 274 לקוחות החברה לא נחתם כלל הסכם בכתב. כמו כן, נמצא כי "מחשבה" וזאב כהן רכשו עבור לקוחותיהם ניירות ערך שחברה קשורה אל כהן שימשה כחתם להצעתם בשמונה הנפקות שונות, מבלי שקיבלו את הסכמת הלקוחות לכך מראש ובכתב. במקרה אחד כהן ו"מחשבה" גם היתנו את גובה דמי הניהול שישלם הלקוח בגובה התשואה בתיק ההשקעות שלו, כך שאם תהיה התשואה גבוהה משיעור מסוים ישלם הלקוח כפל דמי ניהול. בכל אלה עברו "מחשבה" וזאב כהן עבירות לפי חוק הייעוץ.
 
לאור ממצאים אלה הוגשה קובלנת משמעת נגד כהן ונגד חברת מחשבה. במהלך הדיונים הגיעו הצדדים – עו"ד יגאל שפירא שייצג את זאב כהן ו"מחשבה", ועו"ד יעל אלמוג מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) בשם רשות ניירות ערך - להסדר טיעון, שבמסגרתו סוכם כי רישיון ניהול התיקים של זאב כהן יותלה למשך שנתיים, יבוטל רישיון ניהול התיקים וייעוץ ההשקעות של חברת מחשבה וזאב כהן עצמו ייקנס במאה אלף שקל ויחויב להודיע בכתב ללקוחותיו על שהועמד לדין משמעתי ועל העונשים שהטילה עליו ועדת המשמעת.
 
ועדת המשמעת, בראשות היו"ר עו"ד אמירה אדר והחברים עמנואל קוק ועו"ד יהושע הלחמי, אישרה את הסדר הטיעון. התלית הרשיון של כהן וביטול רשיון החברה יכנסו לתוקף בעוד כחודשיים.
 
ועדת המשמעת הוקמה מכוח הוראות חוק הייעוץ והיא רשאית להטיל על מי שביצע עבירות שאותן מגדיר חוק הייעוץ כעבירות משמעת עונשים הנעים מהתראה ונזיפה, דרך קנס כספי וכלה בהתליה ובביטול של רשיון הייעוץ או ניהול התיקים. כמו כן, היא רשאית להורות לרשות ניירות ערך לפרסם את החלטותיה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים