כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך הורה שלא לקיים ב-27 וב-30 במאי מסחר בקרנות המשקיעות למעלה מעשרה אחוז מנכסיהן בניירות ערך זרים
27/05/2004
 
הסיבה: בתאריכים אלה לא יפרסם בנק ישראל שערים יציגים למט"ח
 
יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, הורה למנהלי הקרנות ולנאמניהן שלא לקיים ב- 27 ו- 31 במאי יצירות או פדיונות בקרנות נאמנות שרשאיות להשקיע למעלה מעשרה אחוז בניירות ערך זרים ובקרנות שהשקעותיהן בפועל בניירות ערך זרים, יחד עם יתרות מטבע החוץ שלהן, עולות על עשרה אחוז משווי נכסיהן.
 
שווי ההשקעות של קרן בחו"ל מתורגם לשקלים על ידי מנהל קרן על פי השער היציג של מטבע החוץ שבנק ישראל מפרסם. ואולם, בשל שביתת עובדי הבנק ביום 27.5.2004 (היום) ויום זיכרון שיחול בארה"ב ביום 31.5.04 (כלומר, ביום שני הקרוב), לא יפרסם בנק ישראל שער יציג לאותם ימים.
 
לולא ההוראה על הפסקת היצירות והפדיונות בימים אלה, היה על מנהלי הקרנות לתרגם את שווי ההשקעות בחו"ל עפ"י השער היציג האחרון שפורסם לפני ימים אלה. ואולם, יו"ר הרשות סבור כי תרגום שווי השקעות בחו"ל לשקלים עפ"י שער יציג לא מעודכן עלול לפגוע, בשל התנודתיות המאפיינת בימים אלה את שערי המטבעות, במחזיקי היחידות של הקרנות.
 
לאחר התייעצות עם הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, החליט יו"ר רשות ניירות ערך להפעיל את סמכותו לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות ולהורות על הפסקה של הצעת יחידות ופדיונן בקרנות אלה כאמור לעיל.
 
בשאר הקרנות יתקיים המסחר כרגיל.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים