כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך מינה ועדה ברשות אוריאל פרוקצ'יה לבדיקת ההסדרה של פיקוח על מערכות מסחר אלטרנטיביות
17/08/2004
 
יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, מינה בשבוע שעבר ועדה מייעצת שתפקידה יהיה לבחון את הסדרת הפיקוח על מערכות מסחר אלטרנטיביות (ATS). בראש הוועדה עומד פרופסור אוריאל פרוקצ'יה.
 
מדובר בצוות מקצועי שמטרתו לסייע בידי טרי והרשות לגבש עמדה בנושא זה במסגרת תפקידי הרשות לפי חוק ניירות ערך. עם קבלת ההמלצות יהיה על הרשות לשקול אותן ולהחליט על המידה בה תרצה לאמצן.
 
"בעידן התקשורת האלקטרונית", כתב טרי בכתב המינוי לחברי הוועדה, "הביאו השיטות הממוחשבות למסחר בניירות ערך, בין היתר, להתפתחות זירות מסחר אלקטרונית בעלות מאפיינים שונים המבצעות פעולות הדומות לכאורה לאלה המבוצעות על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב (זירות מסחר אלטרנטיביות). התפתחותן של זירות מסחר אלה מעוררת שאלות כבדות משקל בדבר מידת הצורך בהסדרת פעילותן ובפיקוח עליהן וסוג ההסדרה והפיקוח הנדרשים. בחינת סוגיות אלה מחייבת הגדרה ומיפוי של סוגי זירות המסחר האלטרנטיביות השונות על פי מאפייניהן והתייחסות לכל סוג כזה בנפרד".
 
טרי ביקש מחברי הוועדה להתייחס, בין השאר, למאפיינים של זירות המסחר האלטרנטיביות בארץ ובעולם;
למאפייני ההסדרה והפיקוח על זירות המסחר האלטרנטיביות בעולם ; ולשאלה אם יש צורך בהסדרה ובפיקוח על זירות מסחר אלטרנטיביות בישראל, ואם כן, מהי מתכונת ההסדרה והפיקוח הראויה, לרבות לעניין פיקוח על זירות מסחר הפועלות בישראל ואשר מקום התאגדותן מחוץ לישראל והן מוסדרות או מפוקחות מכוח דין זר.
 
פרופסור שמואל האוזר, הכלכלן הראשי של רשות ניירות ערך, מונה למרכז הועדה. חבריה האחרים הם פרופסור שמואל קנדל מבית הספר לניהול אוניברסיטת תל אביב ; עו"ד טידה שמיר, חברת דירקטוריון בנק דיסקונט ; מר דרור נגל, מנהל אגף ניירות ערך ונכסים פיננסיים בבנק הפועלים ; ד"ר זיו רייך ; עו"ד דרורה ליפשיץ, סגנית היועצת המשפטית של משרד האוצר ; מר נסים כהן, עוזר לממונה על שוק ההון במשרד האוצר ; עו"ד דניאלה גורני, היועצת המשפטית של רשות ניירות ערך ; עו"ד אלעזר אמיר-הימל, המשנה לענייני בורסה ליועצת המשפטית של הרשות ; ועו"ד אריה בוביס ממחלקת התאגידים ברשות. כמו כן, ישמש נציג של משרד המשפטים כמשקיף בדיוני הועדה.
 
טרי ביקש מחברי הוועדה להשלים את המלצותיהם עד 30 בינואר 2005.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים