כניסה

פניות מקדמיות לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000
פניות מקדמיות עניינן פניה או בקשה קונקרטית של מבקש מסוים לקבל את עמדתה של הרשות בסוגיה הצופה פני עתיד. הפניה המקדמית היא בדרך כלל שאלה מורכבת בעלת היבטים חדשניים או רוחביים שהתשובה לה איננה ברורה מאליה. הרשות מפעילה שיקול דעתה באשר לדחיפות ולנחיצות מתן מענה לפניות מקדמיות לאור מאפיינים אלה. פניות מקדמיות נחלקות לשני סוגים עיקריים:
 
1. בקשה להנחיה של הרשות לגבי ביצוע פעולה או עסקה עתידית על ידי הפונה (פרה- רולינג);

2. בקשה לקבלת מכתב - no action היינו, אישור הרשות לכך שלא תנקוט בפעולת אכיפה עתידית בנסיבות מסוימות שאותן מתארת החברה בפנייתה.
 
נושא הפניהמועד הפרסוםסוגיהפנית החברה ותשובת הסגל
הלבנת הון            ​ ​ ​ ​
הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה15.02.2011בקשה לסטייה מהנוסח האחיד בהצהרה על נהנה ועל בעל שליטהפניית החברה

 

תשובת הסגל


תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים