כניסה

2.8 איסור הלבנת הון

מספר פניה​נושא פניה​תאריך פרסום​סוגיה​פנית החברה ותשובת הסגל

2.8.4

אופן שימוש בהצהרת נהנה ובעל שליטה במסגרת תהליך הצטרפות למתן שירותי ניהול תיקים באמצעים טכנולוגיים

8.4.2019

לקוחות שיבקשו לקבל שירות ניהול תיקים באופן מקוון (על ידי הצטרפות למנהל תיקים וחבר בורסה באמצעות מערכת דיגיטלית) יוכלו לחתום על טופס הצהרת נהנה ובעל שליטה מאוחד, חלף שתי הצהרות עבור כל אחת מהפעילויות.

פנית החברה

תשובת הסגל

2.8.3​שימוש במרשם האוכלוסין לצורך אימות פרטי זיהוי​​10.11.2013​​האם מנהל תיקים שאינו חבר בורסה, או תאגיד קשור לחבר בורסה או תאגיד קשור לתאגיד בנקאי רשאי בדרך קבע לאמת את פרטי הזיהוי של הלקוח ומיופה כוח באמצעות מרשם האוכלוסין, ככל שלמנהל התיקים קיים אישור מינהל האוכלוסין במשרד הפנים לקבלת פרטי רישום ממשרד האוכלוסין. ​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.8.2​תחולת צו איסור הלבנת הון על בעלי רשיון​​31.05.2011​​האם פעילותה של חברה בעלת רשיון יועץ השקעות, אשר תקבל ייפוי כוח לפעול בחשבונות לקוחותיה מבלי להפעיל שיקול דעת, כפופה לצו​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.8.1​הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה​​15.02.2011​​בקשה לסטייה מהנוסח האחיד בהצהרה על נהנה ועל בעל שליטה​

פנית החברה

תשובת הסגל​

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים